Podporujeme...

Aspoň viete, kde končia vaše peniaze utratené u nás...

Občianské združenie pri SŠJVI Levoča
Pierott n.o. prešov
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Levoča