Financovanie PC pre ZŤP

pomôžeme vybaviť, zabezpečíme dodanie zdravotnej pomôcky   

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

Príspevok je možné získať na kompenzačné pomôcky, pokiaľ spĺňate zákonom stanovené podmienky.

Por.číslo 

Pomôcka(vybrali sme pre Vás zo zoznamu) 

41. 

Prenosný osobný počítač alebo stolový osobný počítač ( * ) 

42.

Špeciálny program na hlasový výstup ( * )

56. 

Prístroj na bezdotykové ovládanie osobného počítača ( * ) 

44. 

Tlačiareň 

45. 

Multifunkčné zariadenie (Skener s tlačiarňou) 

3. 

Špeciálne upravená stolička 


V žiadosti žiadajte každú pomôcku samostatne, všeobecne, bez ceny tak ako je to zo zákona uvedené v tabuľke.
Potrebujete poradiť? Zavolajte na +421 949 108 588.

Žiadosť si môžete stiahnuť priamo tu. 

Opatrenie MPSVaR - Zoznam pomôcok a max. zohľadňovaná suma 

Všeobecné info k žiadosti:
( * ) Pomôcky pre náhradnú komunikáciu umožňujú užívateľovi ktorý/á má narušenú komunikačnú schopnosť/ nerozpráva/vydáva ťažko zrozumiteľné slova/ nedokáže komunikovať, má narušenú motoriku, lepšie porozumieť, pochopiť, vyjadriť svoje pocity a potreby. Pomôcky pre náhradnú komunikáciu pomáhajú užívateľovi komunikovať s rodinou a okolím a slúžia na kompenzáciu jeho znevýhodnenia, ktoré v porovnaní so zdravými rovesníkmi má. Ich používanie sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou každodenného života užívateľa. Kompenzačné pomôcky zjednodušujú a pomáhajú užívateľovi ľahšie ovládať počítač ako aj okolité prostredie vďaka. Skvalitňujú život užívateľa a pomáhajú integrovať ho lepšie do spoločnosti.).

Do poručujeme doložiť k žiadosti potvrdenia od odborníkov o doporučení pomôcok, ktorí sa starajú o Vás / Vaše dieťa, atď. (neurológ, psychológ, špec. pedagóg, logopéd, atď.)


Partner ADROS s.r.o. - Špeciálne pomôcky