Referencie

ZŠ s MŠ Jána Nepomuckého

Klčov 28, Klčov


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb.

ZŠ Jánovce

Jánovce 212, Jánovce


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb.

ZŠ s MŠ Bijacovce

Bijacovce 5, Bijacovce


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb.

Materská škola Predmestie

Predmestie 832/26, Levoča


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb. 

Správa webstránky.

Základná škola G. Haina

Gašpara Haina 37, Levoča


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb.

Materská škola v Dravciach 

Dravce č. 73, Dravce


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb. Správa webstránky.

ZŠ s MŠ Domaňovce

Domaňovce 30, Domaňovce


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb. Správa webstránky.

Súkromná základná škola

Kláštorská 37, Levoča


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb.

Materská škola G. Haina

Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb.

Materská škola G. Hemanna

Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb. Správa webstránky.

MŠ Predmestie el. pracovisko

mestská čas Levočské Lúky 1067/3


Stála spolupráca, servis výpočtovej techniky, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky, predaj tovarov a kancelárskych potrieb. Správa webstránky.

Špeciálna základná škola

Slovenského raja 16, Letanovce


Servis a údržba školského programového vybavenia.

Materská škola Nemešany

Nemešany 62, Nemešany


Servis a údržba školského programového vybavenia. Správa internetovej stánky.